عقیق ( کلسدونی )

بازدید : 2848   |      

عقیق ( کلسدونی ) ( Agate )به حالت توده های گره خورده در صخره سنگ های گدازه های آتشفشانی یافت می شود.


عقیق ( کلسدونی )

به حالت توده های گره خورده در صخره  سنگ های گدازه های آتشفشانی یافت می شود. وقتی صخره ها شکاف می خورندعقیق ه با طرح ها و رنگ های شگفت و لایهخ های متنوع خود که از دیگر کلسدونی های فشرده نهان بلور کوارتز متمایز هستند ظاهر می شوند. عقیق های نواری رنگارنگ و ناشی از ناخالصی های مختلف که ممکن است متخلخل هم باشند، با تقویت رنگ طبیعی آنها فرآوری می شوند. عقیق به اشکال مختلفی بوجود می آید.عقیق هایی با منظره برج  و بارو با نوار هایی گوشه دار که شبیه منظره هوایی یک قلعه نظامی هستند.عقیق خزه ای (سنگ موگا) سنگی شفاف، بی رنگ ، خاکستری بادرونگیر شبیه خزه  هایتیره رنگ و یا مانند درختچه (دنده ای ) که به شکل تیغه های مسطح نازک یا اشیاء تزئینی ، گل سینه و یا آویز  صیقل می خورند. چوب عقیق شده، همان چوپ طبیعی است که تمامم موادآ« به عقیق تبدیل شده است.

 

کانسار : به احتمال زیاد مشهورترین منطقه عقیق درایداراوبراشتاین آلمان است. جائیکه از سال 1548 انواع عقیق از سنگهای رسوبی اروگوئه و برزیل استخراج و توزیع می شود.عقیق خزه ای از مناطق هندوستان، چین و آمریکا و مشهورترین چوب های عقیق شده از جنگل های سنگ شده آریزونای آمریکا و هم چنین از مکزیک، ماداگاسکار، ایتالیا، مصر، هند، چین و اسکاتلند استخراج می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سلیکون

سختی /7

وزن مخصوص = 2/61

ضریب شکست = 54-1/53

دوشکستی / 0/004

جلا / شیشه ای