انیکس ، سارد و ساردانیکس

بازدید : 2055   |      

انیکس ، سارد و ساردانیکس ( Onyx , Sard , SardOnyx )از نوع کوارتز نهان بلور هستند.


انیکس، سارد و ساردانیکس

از نوع کوارتز نهان بلور هستند. عقیق سیاه شبیه بقیقه عقیق ها ست اما لایه های آن صاف و بدون انحنا هستند.اینکس ممکن است قهوه ای، سیاه یا سفید باشد. عقیق سارد، نوع قرمزمایل به قهوه ای (حنایی) و شبیه عقیق معمولی است.ساردانیکس که حاصل ترکیب سارد و انیکس است. لایه های سفید و صاف انیکس و قرمز سارد را دارد. این هر سه نوع برای ساخت مجسمه های کوچک و نیز کارهای حکاکی مصرف می شوند. و یا اینکه صیقل شده و مدور و مهره ای تراشیده میشوند که استفاده مهمی در مرصع کاری دارند. از زمان مصریان قدیم رنگ انیکس تقویت می شده است.بیشتر انیکس ها با محلول شکر فرآوری می شده اند . سارد نیز با محلول اشباع شده آهن رنگ می شود.

 

کانسار : در تمام جهان یافت می شوند. از انباشت سیلیکا در حفره های گازی و یا لایه های زیبای آن در گدازه های دهانه آتشفشانها شکل یافته و لایه های متفاوتی را بوجود می آورند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / دی اکسید سیلیکون 

سختی / 7

وزن مخصوص = 2/61

ضریب شکست = 54-1/53

دوشکستی / 0/004

جلا / شیشه ای