سافایر

بازدید : 2493   |      

سافایر ( Sapphire )هر سنک کرندوم با کیفیت جواهر که رنگ غیر سرخ داشته باشد، سافایر نام دارد.


سافایر

هر سنک کرندوم با کیفیت جواهر که رنگ غیر سرخ داشته باشد، سافایر نام دارد. هر چند که این نام فقط اختصاص به رنگ آبی آن دارد.تنوع رنگ آن ناشی از نا خالصی های آهن و تیتانیوم است که پرده رنگ هی وسیعی را بوجود می آورد.اما ارزشمند ترین آن رنگ کبود و زلال آن است. بعضی یاقوت های کبود بی ثباتی رنگ خود را در نور طبیعی و مصنوعی نشان می دهند.

 

کانسار : نوع مرغوب سافایر از برمه، سریلانکا و هند بدست می آید. بهترین سنگ هند آبی گل گندمیاست که در منطقه کشمیر و در میان پگماتیتها و سنگ های آبرفتی ذهئر رسوبی هم یافت می شود.سافایرهای تایلند، استرالیا و نیجریه آبی تیره و حتی نزدیک به سیاه هستند.سافیرهای مونتانای آمریکا آبی متالیک هستند. دیگر ذخیره گهای آن در کامبوج ، برزیل ، کنیا، مالاوی و کلمبیا قرار دارند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / اکسید آلومینیوم 

سختی / 9

وزن مخصوص = 4

ضریب شکست = 77-1/76

دوشکستی / 0/008

جلا / شیشه ای