سافایر زرد

بازدید : 4422   |      

سافایر زرد ( Yellow Sapphire )تا اواخر قرن 19 تصور بر این بود که سافایر زرد توپاز شرقی است.


الماس

تا اواخر قرن 19 تصور بر این بود که سافایر زرد توپاز شرقی است.چرا که فقد یاقوت کبود را یاقوت می دانستند.با این وجود یاقوت زرد و زرد مایل به سبز در نوع خود جذابیت زیادی دارند.

 

کانسار : در کوئیزلند و ولز جنوبی جدید استرالیا و همچنین در تایلند نوعی یاقوت زرد مایل به سبز قابل تراش یافت می شود ولی زرد خالص آن در سریلانکا، مونتانای آمریکا و آفریقای شرقی استخراج می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / اکسید آلومینیوم 

سختی / 9

وزن مخصوص = 4

ضریب شکست = 77-1/76

دوشکستی /0/008

جلا / شیشه ای