فناکیت

بازدید : 2770   |      

فناکیت ( Phenakite ) کانی کمیابی است که به صورت بلورهای بیرنگ استوانه ای یا منشورهای پهن و کوتاه دیده می شود.


فناکیت

کانی کمیابی است که به صورت بلورهای بیرنگ استوانه ای یا منشورهای پهن و کوتاه دیده می شود. حالت دو قلو و متداول بلوری، آنرا از کوارتز بیرنگ متمایز می کند. بخاطرهمین اشتباه اندازی نام خود را از لغت یونانی فریبکار گرفته است. بلورهای شفاف آن برای مجموعه داران تراش داده می شود که از سختی و درخشش خوبی برخوردارند.

 

کانسار : فناکیت در پگماتیت ها، گرانیت ها و میکاشیت یافت می شود.بلور های خیلی خوب آن در کوههای اورال روسیه، برزیل و کلرادوی آمریکا یافت می شوند.دیگر محل های استخراج آن ایتالیا ، سریلانکا، زیمبابوه و نامیبیا هستند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / کربنات کلسیم 

سختی /7

وزن مخصوص = 2/96

ضریب شکست = 67-1/65

دوشکستی / 0/0015

جلا / شیشه ای