دولومیت

بازدید : 1523   |      

دولومیت ( Dolomite )به صورت بیرنگ، سفید، صورتی با زرد وجود دارد.


دولومیت 

به صورت بیرنگ، سفید، صورتی یا زرد وجود دارد.غالباً دارای سطوح انحنا دار است و بندرت تراش داده می شود بخاطر نرمی ورخ کامل آن برای مصارف تزئینی صیقل می خورد. در سنگ آهک ها و مرمرهای ایتالیا، سوئیس، آلمان و آمریکا بلورهای خوب آن یافت می شود.

 

کانسار : الماس در حرارت بالا و زیر فشار سنگین و در عمق 80 کیلومتری ( 50 مایلی ) و بیشتر زمین شکل میگیرد.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / کربنات منیزیوم و کلسیم 

سختی / 3/5

وزن مخصوص = 2/85

ضریب شکست = 68-1/50

دوشکستی / 0/179

جلا / شیشه ای تا مرواریدی