اسمیتسونیت

بازدید : 2205   |      

اسمیتسونیت ( Smithsonite )معمولاً به رنگ های سبز آبی یا سبز بطری به حالت توده وار یا لایه های نازک یافت می شود.


اسمیتسونیت 

معمولاً به رنگ های سبز آبی یا سبز بطری به حالت توده وار یا لایه های نازک یافت می شود.برای مصارف تزئینی صیقل می خورد که بعضاً به آن بونامیت می گویند و ممکن است در اثر وجود کبالت به رنگ صورتی و کادمیوم به رنگ زرد دیده شود.بلور آن ممکن است پیدا شود ولی فقط برای مجموعه داران تراش می خورد.

 

کانسار : بلورهای بیرنگ در نامیبیا و زامبیا، سبز آبی غیربلوری در آمریکافاسپانیا و یونان و زرد آن در آمریکا و ساردنیای ایتالیا دیده می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / کربنات کلسیم 

سختی / 5

وزن مخصوص = 4/35

ضریب شکست = 85-1/62

دوشکستی / 0/230

جلا / مرواریدی