هماتیت

بازدید : 2671   |      

هماتیت ( Hematite )معمولاً به حالت توده وار و مات با جلای فلزی که تیغه های نازک آن به رنگ قرمز خونی دیده می شود وجود دارد.


هماتیت 

معمولاً به حالت توده وار و مات با جلای فلزی که تیغه های نازک آن به رنگ قرمز خونی دیده می شود وجود دارد. البته به صورت بلورهای لوز وجهی پهن و سیاه هم دیده می شود که بعضاً دارای سطحی رنگین کمانی است. هنگامیکه ورقه های آن حلت گلبرگ به خود می گیرند، گل آهن نام دارند.بلورهای براق آن سنگ آینه نام دارند چرا که در قدیم از آن بجای آینه بهره می گرفتند.

 

کانسار : ذخیره گاه اصلی آن در سنگ های آتشفشانی آمریکای  شمالی (دریاچه سوپریورو کبک)، برزیل ، ونزوئلا و انگلیس قرار دارد. گل آهن در سوئیس و برزیل وجود دارد .نوع قابل برداشت آن در انگلیس ،آلمان و جزیره آلا قرار دارد.

 

ساختار  / بلوری

ترکیب شیمیایی / اکسید آهن 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 5/20

ضریب شکست = 3/22-2/94

دوشکستی /0/280

جلا / فلزی