روبلیت

بازدید : 1824   |      

روبلیت ( Rubellite ) عضو خانواده کانی های تورمالین و با ساختار بلوری همسان که در نگ های مختلف به وجود می آیند.


روبلیت 

عضو خانواده کانی های تورمالین و با ساختار بلوری همسان که در نگ های مختلف به وجود می آیند.روبلیت ( از واژه یونانی به معنی سرخ)، نام تور مالین صورتی یا سرخ است، به سرخی یاقوت سرخ که گرانترین نوع تور مالین می باشد.بلورهای آن شیار دار سه گوش متقاطع با سطوح بیرونی مدور هستند که معمولاً نمای فیبری داشته و در تراش گنبدی پدیده چشم گربه ای نشان می دهند.

 

کانسار :تورمالین های سرخ و صورتی در گرانیت های فرسوده روسیه دیده می شود. علاوه بر آن در ماداگاسکار،آمریکا، برزیل ، برمه و شرق آفریقا یافت می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی

ترکیب شیمیایی /برو سیلیکات مرکب

سختی /7/5

وزن مخصوص = 3/06

ضریب شکست =64-1/62

دوشکستی / 0/018

جلا / شیشه ای