تورمالین هندوانه ای

بازدید : 3174   |      

تورمالین هندوانه ای ( Watermelon Tourmaline ) تورمالینهایی که رنگ صورتی آن در مرکز و سبز در حاشیه و یابالعکس دیده می شود.


تورمالین هندوانه ای 

تورمالینهایی که رنگ صورتی آن در مرکز و سبز در حاشیه و یا بالعکس دیده می شود. تور مالین هندوانه ای نام دارند چرا که درست مانند هندوانه گوشته آ« قرمز و پوسته آن سبز است.اکثر تور مالین ها از دو رنگ یا بیشتر ساخته شده اند. در تور مالین ها، بلورهایی منفرد با پانزده رنگ یا سایه رنگ مختلف دیده می شود.

 

کانسار : این سنگ در آفریقای جنوبی، شرق آفریقا، برزیل و بسیاری نقاط دیگر یافت می شود.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / بروسیلیکات مرکب 

سختی /7/5

وزن مخصوص = 3/06

ضریب شکست = 64- 1/62

دوشکستی / 0/018

جلا / شیشه ای