تورمالین سبز و زرد

بازدید : 2995   |      

تورمالین سبز و زرد ( Green and Yellow Tourmaline )فراوان ترین رنگ تورمالین است،


تورمالین سبز و زرد 

فراوان ترین رنگ تورمالین است، ولی سبز زمردی آن بسیار کمیاب و گران قیمت است و تا قرن 19 م بعضاً با زمرد اشتباه گرفته می شد.

 

کانسار : سبز زمردی در برزیل ، تانزانیا و نامیبیا یافت می شود. زرد رشته ای آن در سریلانکا وجود دارد.

 

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / بروسیلیکات مرکب 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 3/06

ضریب شکست = 64- 1/62

دوشکستی /0/018

جلا / شیشه ای