کریسوبریل

بازدید : 1014   |      

کریسوبریل ( Chrysoberyl )


در دست برسی