آندالوزیت

بازدید : 2035   |      

آندالوزیت ( Andalusite )گوناگونی رنگ آندالوزیت شامل زرد مایل به قهوه ای کمرنگ تا سبز تیره بطری ، قهوه ای تیره تا فراوانترین آن یعنی قرمز مایل به سبز می شود.


آندالوزیت 

گوناگونی رنگ آندالوزیت شامل زرد مایل به قهوه ای کمرنگ تا سبز تیره بطری ، قهوه ای تیره تا فراوانترین آن یعنی قرمز مایل به سبز می شود. این سنگ چند رنگی شدید و مشخص دارد. بطوریکه وقتی سنگ را می چرخانیم رنگ های زرد، سبز و قرمزظاهر می شوند. بلورهای بزرگ و بعضاً منشوری با شیارهای عمودی با مقطع چهار گوش و نوک هرمی آن که نادر نیز هستند دیده می شود، عمده آن مات، سرخم و ریزه یا بصورت آبرفتی هستند که معمولاً برای جواهر تراش می دهند.

 

کانسار : غالباً در پگماتیت ها یافت شده و در سنگدانه های مدفون در شن وماسه درسریلانکا  و برزیل پیدا می شود.همچنین در اسپانیا، کانادا، روسیه ، استرالیا،و آمریکااستخراج می شود .

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم 

سختی / 7/5

وزن مخصوص = 3/16

ضریب شکست = 64- 1/63

دوشکستی / 0/06

جلا / شیشه ای تا چرب