سینهالیت

بازدید : 2841   |      

سینهالیت ( Sinhalite )تا 1952 م تصور بر این بود که نوعی زیرجد قهوه ای است.


سینهالیت 

تا 1952 م تصور بر این بود که نوعی زیرجد قهوه ای است. ولی با بررسی های دقیق تر مشخص شد که کانی مستقلی است. رنگ آن زرد کمرنگ مایل به قهوه ای تا سبز تیره مایل به قهوه ای است.بلورهای آن چند رنگی متمایز دارند و ازجهات مختلف کمرنگ مایل به سبز ، قهوه ای مایل به سبز و قهوه ای تیره دیده می شوند. چون سنگ متداولی نیست فقد برای مجموعه داران تراش می خورد. نوع تراش خورده آن با سنگ های سنگ های زبرجد ، کریسوبریل و زرگون اشتباه می شوند.

 

کانسار : سنگدانه های گرد آن  در شن و ماسه های جواهر دار سریلانکا پیدا می شود. بلورهای  بصورت کمیاب در برمه یافت می شود . همچنین در روسیه سابق و غیرکیفیت جواهر آن در آمریکا پیدا می شود. 

ساختار بلوری /راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / برات منیزیوم، آلومینیوم و آهن 

سختی / 6/5

وزن مخصوص = 3/48

ضریب شکست = 71- 1/67

دوشکستی / 0/038

جلا / شیشه ای