ارتوکلاز بیرنگ

بازدید : 2817   |      

ارتوکلاز بیرنگ ( Colourless Orthoclase )از خانواده فلدسپار آلکالی و به رنگ های متنوع وجود دارد .


ارتوکلاز بیرنگ

از خانواده فلدسپار آلکالی و به رنگ های متنوع وجود دارد . بیرنگ آن بسیار فراوان است. نوع بیرنگ و شفاف آن که از منطقه آدولار برگستوک سوئیس استخراج می شود نور لغزانی خاصی به رنگ سفید و آبی دارد که به پدیده آدولارنس مشهور است.

کانسار : فلدسپارهای ارتوکلاز در صخره های آتشفشانی عجین بوده و جزء درونی گرانیت های پگماتیتی هستند. همچنین در سنگ های دگرگونی مانند گنیس و شیست وجود دارد. نوع پاک و بیرنگ آن در ماداگاسکا، زرد و بیرنگ قابل تراش ، چشم گربه ای و چند پر آن در شن و ماسه های جواهر دار سریلانکا و برمه یافت می شود.

 

ساختار بلوری /کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات پتاسیم و آلومینیوم

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/56

ضریب شکست = 54- 1/51

دوشکستی / 0/005

جلا / شیشه ای