سنگ ماه

بازدید : 2504   |      

سنگ ماه ( Moonstone )ارتوکلاز با پدیده اپالگون و درخششی آبی و سفید، مشابه درخشش ماه است.


سنگ ماه 

ارتوکلاز با پدیده اپالگون و درخششی آبی و سفید، مشابه درخشش ماه است.  به همین خاطر نام سنگ ماه را به خود گرفته و این ناشی از انعکاس نور از ساختمان درونی سنگ و بخاطر وجود لایه های متفاوت آلبیت و ارتو کلاز است.لایه های نازک آلبیت، آبی جذاب و لایه های ضخیم ، سفیدی آنرا بوجود می آورند.

 

کانسار : بهترین کیفیت آن از برمه و سریلانکاست همچنین در هند، ماداگاسکار، برزیل ، آمریکا، مکزیک ، تانزانیا و کوهای آلپ وجود دارد.

 

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات پتاسیم و آلومینیوم

سختی / 6

وزن مخصوص = 2/57

ضریب شکست = 53- 1/52

دوشکستی /0/005

جلا / شیشه ای