میکروکلین

بازدید : 2088   |      

میکروکلین ( Microcline )


در دست برسی