ملاکیت

بازدید : 3882   |      

ملاکیت ( Malachite )عمدتاً بصورت توده های سبز و مات وجود دارد.


ملاکیت 

عمدتاً بصورت توده های سبز و مات وجود دارد. رنگ آن ناشی از مس درون آن است. بلورهای آن بخاطر نرم قابل تراش نیستندولی حالت توده ای آن به اشکال مختلف تراش و کنده کاری می شود تا نوار های متناوب سبز روشن تاریک آنرا به نمایش بگذارد. در گذشته از مالاکیت به عنوان دفع خطر و بیماری استفاده می شد.

 

کانسار : مالاکیت به مقدار کم در همه نقاط دنیا یافت می شود. ولی در مقیاس وسیع در معادن مس وجود دارد. زئیر بزرگترین تولید کننده آن است.

 

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدروکسی کربنات مس 

سختی / 4

وزن مخصوص = 3/80

ضریب شکست =1/85

دوشکستی / 0/025

جلا / شیشه ای تا ابریشمی