سرپنتین ( مار سنگ )

بازدید : 4766   |      

سرپنتین ( مار سنگ ) ( Serpentine )به گروهی از کانی های سبز رنگ که به صورت توده وار از بلورهای ریز در هم تنیده تشکیل شده اند اطلاق می گردد.


سرپنتین

به گروهی از کانی های سبز رنگ که به صورت توده وار از بلورهای ریز در هم تنیده تشکیل شده اند اطلاق می گردد. دو گونه آن که مصرف جواهر دارند بوونیت سبز یا سبز آبی نمیه شفاف و کمیاب تر از آن ویلیامسیت سبز روغنی نیمه شفاف با رگه ها و نقطعه هایی از ناخالصی است، که به صورت صیقل شده، کنده کاری یا قلم زنی استفاده می شوند. رگه های آن در انواع مرمر هادیده می شود.

کانسار : یوونیت در نیوزیلند، چین، افغانستان ، آفریقای جنوبی و آمریکا ویلیامسیت در ایتالیا ، انگلیس و چین یافت می شوند. 

ساختار بلوری /کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدروکسی فسفات منیزیوم و آلومینیوم 

سختی / 5/5

وزن مخصوص = 3/10

ضریب شکست = 64- 1/61

دوشکستی / 0/031

جلا / شیشه ای