لازولیت

بازدید : 4243   |      

لازولیت ( Lazulite ) بلور های کمیاب است.


لازولیت 

بلور های آن کمیاب است. رنگ آن از آبی کمرنگ لکه ای تا آبی سیر است. غالباً نیمه شفاف بوده ولی شفاف آن چند رنگی داشته و آبی و بیرنگ می زند.قطعه بلور های کوچک آن یافت شده و بعضاً تراش خورده و یا کنده کاری و مهره سازی می شود. تا در ساخت اشیاء زینتی بکار رود.

 

کانسار : معادن آن در آمریکا ، برزیل، هند، سوئد، اطریش، سوئیس، ماداگاسکار و آنگولا قرار دارد.

ساختار بلوری / کج لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدروکسی فسفات منیزیوم و آلومینیوم 

سختی /5/5

وزن مخصوص = 3/10

ضریب شکست = 64- 1/61

دوشکستی /0/031

جلا / شیشه ای