سنگ گچ

بازدید : 3540   |      

سنگ گچ ( Gypsum )گونه های مختلف آن در ساخت اشیاء تزئینی بکار می روند.


سنگ گچ 

گونه های مختلف آن در ساخت اشیاء تزئینی بکار می روند. مهمترین نوع آن آلاباستر است که به حالت خوش طبع و سایه رنگ خفیف دیده میشود. ولی غالباً برای تقویت آن رنگ می شود. سلنیت نوع بیرنگ برای مجموعه  داران تراشیده می شود که بسیار نرم است. سنگ اسپار نوع رشته ای آن است که صیقل خورده یا به صورت گنبدی تراش می خورد. رزگون (گل صحرا) آن غالبا دیده می شود.

 

کانسار : آلاباستر در ایتالیا و انگلیس و سلنیت در ایتالیا، مکزیک، آمریکا و شیلی یافت می شود.

 

ساختار بلوری / کچ لوزی 

ترکیب شیمیایی / هیدروسولفات کلسیم 

سختی / 2

وزن مخصوص = 2/32

ضریب شکست = 53- 1/52

دوشکستی / 0/010

جلا / شیشه ابریشمی  تا شیشه ای