لابرادوریت

بازدید : 5334   |      

لابرادوریت ( Labradorite )از گروه فلدسپارهای پلازیوکلاز است.


لابرادوریت

از گروه فلدسپارهای پلازیوکلاز است ( آلبیت رابینید) به عنوان جواهر زیاد مصرف می شود، به رنگ های نارنجی، زرد، بیرنگ و قرمز دیده می شود، ولی نوع پرطاووسی آن پر مصرف تر است. 

 

کانسار : در سنگ های دگرگونی لابرادورکانادا، فنلائد، نروژو روسیه سابق یافت می شود.

 

ساختار بلوری / کج وجهی 

ترکیب شیمیایی / آلومینوسیلیکات سدیم و کلسیم 

سختی /6

وزن مخصوص = 2/70

ضریب شکست = 57- 1/56

دوشکستی /0/010

جلا / شیشه ای