شیشه طبیعی

بازدید : 7580   |      

شیشه طبیعی ( Obsidian )ناشی از انجماد سریع گدازه های آتشفشانی است.


شیشه طبیعی 

ناشی از انجماد سریع گدازه های آتشفشانی است که فرصت تبلور نیافته و به همین خاطر بی شکل بوده و فاقد رخ می باشد. سطح شکست آن صدفی و غالباً به رنگ سیاه است، ولی قهوه ای، خاکستری  و بندرت قرمز، آبی و سبز آن یافت می شود. طرح آن ممکن است ساده، راه راه یا خالدار باشد.بعضی درونگیرها درخشش فلزی ایجاد می کنند. چنانچه داخل آن درونگیر بلورک یا حبابی داشته باشد به صورت دانه برفی دیده شده و به همین نام خوانده می شود. ممکن است پدیده رنگی کمانی هم در آن دیده شود.

 

کانسار : در مکان هایی که فعالیت آتشفشانی داشته و یا دارد یافت می شود. من جمله در هاوایی آمریکا،ژاپن و جاوا .همچنین در ایسلند، مجارستان ، جاوا. همچنین در ایسلند ، مجارستان ،جزایر لیپاری ایتالیا، روسیه سابق، مکزیک ، اکوادورو گواتمالا . گرهک های تیره آن در آریزونا و نیومکزیکوی آمریکااشگ آپاچی نام دارد.

 

ساختار بلوری /بی شکل 

ترکیب شیمیایی / عمدتاً دی اکسید سیلیس

سختی / 5

وزن مخصوص = 2/35

ضریب شکست = 51- 1/48

دوشکستی / ندارد

جلا / شیشه ای