شبق

بازدید : 9878   |      

شبق ( Jet )ماده ای است کاملاً آلی مثل زغال سنگ، که میلیون ها سال پیش از بقایای چوب های غرق شده در مرداب ها شکل یافته ، آنگاه در اثر فشار حاصل از دفن شدن فسیلی شده است.


شبق 

ماده ای است کاملاً آلی مثل زغال سنگ، که میلیون ها سال پیش از بقایای چوب های غرق شده در مرداب ها شکل یافته ، آنگاه در اثر فشار حاصل از دفن شدن فسیلی شده است. رنگ آن سیاه یا قهوه ای تیره است که ممکن است حاوی درونگیرپیریت و به رنگ نارنجی یا جلای فلزی باشد. به خوبی صیقل پذیرفته و گاهی تراش می شود. هنگامیکه آنرا سوزانده و یا میله داغی به آن فرو برند بوی زغال از آن متصاعد می شود.

 

کانسار :شواهد حاکی از استخراج آن از 1400 سال قبل از میلاد است . کارهای ساخته با آن در گور تپه های ما قبل تاریخ یافت شده است. در خلال تصرف جزائر انگلستان بدست رومی ها، کارهای ساخته از آن به روم برده شد و شاید قدیمی ترین ذخیره گاه مشهور آن ویتبی یور کشایر انگلیس باشد، که از قرن 19 م عمدتاً از آن به  عنوان زیور آلات عزاداری  استفاده می شده که در واقع استخراج و ساخت کار با آن منبع عمده درآمدبوده است. دیگر مکان های دارای این ماده، اسپانیا، فرانسه ، آلمان، لهستان، هند، ترکیه، روسیه سابق ، چین و آمریکا هستند.

 

ساختار بلوری / بی شکل

ترکیب شیمیایی / نوعی لیگنیت 

سختی / 2/5

وزن مخصوص = 1/33

ضریب شکست = 68- 1/64

دوشکستی /تشخیص ناممکن 

جلا / مخملی تا مومی