مرجان

بازدید : 7718   |      

مرجان ( Coral )بقایای اسکلت جانوران دریایی به نام لوله های مرجانی هستند.


مرجان 

بقایای اسکلت جانوران دریایی به نام لوله های مرجانی هستند. این مخلوقات ظریف به حالت گروهی و با ساختاری شاخه وار رشد کرده و زندگی می کنند. و در نهایت آبستگ ها و جزایر مرجانی را ایجاد می کنند.سطح بازوهای مرجانی آنها به تبعیت از اسکلت اصلی راه راه یا مانند گره های چوب است. غالب مرجان ها به رنگ قرمز، صورتی، سفید و آبی هستند و از کربنات کلسیم تشکیل شده اند، ولی مرجان های سفید و طلایی به شکل دو شاخه و از جنس صدف مادر هستند. مرجان قرمز بسیار قیمتی است و هزاران سال  است که در ساخت زیور آلات بکار می رود. تمام مرجان ها قبل از صیقل جلای خاکی داشته و سپس شیشه ای می شوند. مرجان ها به حرارت و اسید ها حساس بوده و به مرور رنگ باخته می شوند. مرجان مصنوعی با استفاده از سرامیک ، استخوان رنگ شده، شیشه ، پلاستیک یا لاستیک و ترکیبات گچ ساخته می شود.

 

کانسار : دمرجان های قدیمی عمدتاً در آبهای گرم یافت می شوند. مرجان های ژاپنی ، قرمز، صورتی یا سفید هستند. مرجان های قرمز و صورتی اغلب در سواحل مدیترانه و آفریقا، دریای سرخ ، آبهای بسته مالزی و ژاپن. و مرجان های سیاه و طلایی در سواحل غرب هند، استرالیا و جزایر اقیانوس اطلس یافت می شوند.

ساختار بلوری / سه وجهی 

ترکیب شیمیایی / کربنات کلسیم یا ماده صدفی 

سختی / 3

وزن مخصوص = 2/68

ضریب شکست = 1/66- 1/49

دوشکستی / غیر قابل تشخیص 

جلا /  کدرتا شیشه ای