عاج

بازدید : 7504   |      

عاج ( Ivory )هزاران سال است که بخاطر رنگ کرم سیر، بافت زیبا و نرمی تراش آن از ارزش لازم برخوردار است.


عاج 

هزاران سال است که بخاطر رنگ کرم سیر، بافت زیبا و نرمی تراش آن از ارزش لازم برخوردار است. تا همین اواخر  ماده ای پرمصرف در ساخت جواهرات و زینت آلات بود. ولی اعمال محدویت های بین المللی در تجارت عاج حیوانات از این امر کاسته است. همچنین از دندانهای همه پستانداران ، علی الخصوص فیل ها ، اسب آبی، گراز ماهی، شیردریایی و نهنگ های اقیانوسی منجمد شمالی که دارای عاج خوبی هستند بطور معمول بهره برداری می شود. از عاج فسیل شده پستانداران منقرض شده ای مانند ماموت ها و دایناسورها نیز استفاده می شود.

 

کانسار : فیل های آفریقایی عاج های مرغوبی دارند. که رنگ کرم و دانه بندی و خط و خال ریز دارد. عاج فیل های هندی، سفید برخی نرم و خوش تراش است نوع زرد آن نرم تر است . عاج در اروپا ، برمه و اندونزی نیز یافت می شود.

ساختار بلوری / بی شکل

ترکیب شیمیایی / هیدروکسی فسفات کلسیم و مواد آلی 

سختی / 2/5

وزن مخصوص = 1/90

ضریب شکست = 81- 1/79

دوشکستی / نا ممکن 

جلا / کدر تا چرب