انستاتیت

بازدید : 4616   |      

انستاتیت (  Enstatite )جزو گروه پیروکسن و از سیلیکات های غنی ازمنیزیوم و آهن است.بلورهای آن که به صورت منشورهای کوتاه است نایاب هستند.


انستاتیت

جزو گروه پیروکسن و از سیلیکات های غنی ازمنیزیوم و آهن است.بلورهای آن که به صورت منشورهای کوتاه است نایاب هستند. اکثر جواهر تراش خورده آن از سنگدانه ها ی گرد بدست می آید. انستاتیت های قابل تراش به رنگ های خاکستری ، سبز مایل به زرد یا سبز زیتونی و نوعی غنی از آهن آن به رنگ سبز مایل به قهوه ای هستند.نوع سبز زمردی درخشان رنگ یافته از کروم نیز وجود دارد.

 

کانسار : درسنگ های گرانیت آتش فشانی و رسوبات در سریکانکا،ماداگاسکار،برزیل، سوئد،استرالیا،برمه، آمریکا و هم چنین در آلمان و ایتالیا یافت می شود، که به حالت ریزبلور و غیر قابل تراش هستند.

 

ساختار بلوری / راست لوزی 

ترکیب شیمیایی / سیلیکات آلومینیوم و منیزیوم 

سختی / 5/5

وزن مخصوص =27/3

ضریب شکست = 67- 1/66

دوشکستی / 0/010

جلا / شیشه ای