سافایر بی رنگ

بازدید : 2022   |      

سافایر بی رنگ ( Colourless Sapphire )تفاوت رنگ در خانواده کرندوم مربوط به مقدار بسیار کم ناخالصی اکسیدهای فلزی است.


سافایر بی رنگ 

تفاوت رنگ در خانواده کرندوم مربوط به مقدار بسیار کم ناخالصی اکسیدهای فلزی است. کرندوم بدون ناخالصی ( بدون رنگ) کمیاب است و به عنوان سافایر بی رنگ تلقی می شود . سنگ های رنگ دار یکپارچه و با رنگ غیر یکنواخت به فراوانی یافت می شوند. این سنگ ها توسط جواهر تراش به گونه ای تراشیده می شوند که تمام سنگ رنگ داشته و از نگاه بالا آنرا پررنگ نشان دهد.

 

کانسار : سافایر صورتی کمرنگ و مایل به قرمز در سریلانکا، برمه و شرق آفریقا یافت می شوند.

 

ساختار بلوری / سه وجهی

ترکیب شیمیایی / ک اکسید آلومینیوم 

سختی /9

وزن مخصوص = 4

ضریب شکست = 77-1/76

دوشکستی / 0/008

جلا /شیشه ای