جمعه 16 شهریور 1397
3020

شناسنامه گوهر سنگ

موسسه گوهرشناسی ایران GII ارائه دهنده شناسنامه تخصصی الماس ، سنگ های رنگی و شهاب سنگ با فابلیت رهگیری آنلاین میباشد.

اگر در حال خرید گوهر سنگ بطور مثال الماس هستید ، اهمیت داشتن یک گواهی‌نامه درجه بندی قابل اعتماد قابل اغماض نیست. چیزی که به عنوان شناسنامه الماس شناخته می شود ، شامل جزئیات خاصی در مورد کیفیت و ویژگی های یک الماس است ، همچنین از قابلیت های منحصربه فرد شناسنامه های GII ثبت مالکیت و انتقال مالکیت در صورت فروش می باشد. شناسنامه گوهرسنگ ، این اطمینان را به شما میدهد که دقیقاً آنچه را که در قطعه گوهر سنگ شرح داده شده است ، بدست می آورید. علاوه بر این هنگامی که بخواهید گوهرتان را بفروشید یا اگر بخواهید برای محافظت از سرمایه گذاری خود بیمه نامه بخرید ، شناسنامه معتبر نیاز دارید.  

پارامترهای های مندرج در شناسنامه های اختصاصی گوهر سنگ موسسه گوهرشناسی ایران GII عبارتند از :

GII DIAMOND DOSSIER

اطلاعات اصلی : تاریخ صدور شناسنامه , شماره شناسنامه سنگ , شکل و سبک برش و ابعاد

GRADING RESULTS

نتایج بررسی : منشاء جغرافیایی , وزن , درجه رنگ , درجه شفافیت , درجه کیفی برش

ADDITIONAL GRADING INFORMATION

توضیحات تکمیلی : کیفیت صیقل , تقارن , شکست نور , ویژگی های خاص مشاهده شده در مشاهدات میکروسکپی و نظر کارشناس در مورد بهسازی های انجام شده

STONE IMAGE

عکس سنگ

PROPORTIONS

نمای شماتیک سنگ 

GRADING SCALES

جدول مقیاس درجه بندی

نمونه شناسنامه :

شناسنامه الماس

نظر بدهید