آویز طلا الهه نشسته

آویز طلا الهه نشسته

.

دوشنبه 13 فروردین 1397
6681

آویز طلا الهه نشسته

احتمالا این آویز کوچک به قصد استفاده به دور گردن و به عنوان حرز یا طلسم مورد استفاده بوده است. چنین آویزهای حلقه داری در مناطقی چون ایران، میان رودان، شام و مصر یافت شده است که نشان از آن دارد چنین اشیائی به صورت گسترده مورد استفاده بوده اند. همانند همین آویزها در فرهنگ هیتی ها دیده شده که احتمالا آن را به عنوان شمایلی از خدایان هیتی با خود حمل می کرده اند. هیتی ها، مردمی باستانی بوده که در طی قرن های ۱۸ تا ۱۲ پیش از میلاد و در منطقه آناتولی، میان رودان و سوریه زندگی می کردند. 

آویز پیش رو، به صورت قالبی، از طلا و با استفاده از روش حذف واکس ساخته شده است. در آویز طلا، شمایل الهه ای که بر روی صندلی نشسته به چشم می خورد. این الهه چشمان تخم مرغی شکل دارد و دهانی باریک که در کناره دهانش دو چین دیده می شود. الهه لباسی بلند و ساده بر تن دارد، گوشواره هایی پیچ دار بر گوش کرده و گردنبندی در گریبانش وجود دارد. احتمالا سربند دیسک مانندش نمادی از خورشید باشد و امکان آن نیز وجود دارد که نشان دهنده الهه خورشید هیتی ها، آرینا باشد. آرینا یکی از خدایگان اصلی فرهنگ هیتی ها محسوب می شود. حلقه ای به سربند این الهه متصل است که زنجیر را از آن رد می کرده اند. 

در دستان الهه آرینا، کودکی برهنه دیده می شود که به صورت جداگانه از طلا قالب زده شده و بعد به آویز طلایی متصل شده است. صندلی ای که الهه آرینا بر روی آن تکیه زده، پشتی ندارد و دسته هایش را به شکل پنجه شیر ساخته اند. 

آویز طلا الهه نشسته، متعلق به ۳۴۰۰ سال پیش است، ارتفاعی ۴.۳ سانتی متری دارد و امروزه در گالری ۴۰۳ موزه متروپولیتن در معرض دید عموم قرار دارد. 

 

دوره تاریخی: امپراتوری هیتی‌ها

زمان ساخت: قرن ۱۳-۱۴ پیش از میلاد مسیح

جنس: طلا

ابعاد: ارتفاع ۴.۳ سانتی متر؛ عرض ۱.۷ سانتی متر؛ قظر: ۱.۹ سانتی متر

محل کشف: ایران یا میان رودان

محل نگهداری: موزه متروپولیتن، نیویورک 

 

 

نظر بدهید