گوشواره طلایی اشکانی

گوشواره طلایی اشکانی

.

دوشنبه 13 فروردین 1397
7140

گوشواره طلایی مربوط به دوران اشکانی

 یک جفت گوشواره طلایی مربوط به دوران اشکانی،  که با سنگ های متفاوت گرانبها مزین شده است،  این جفت گوشواره کنار اسکلت یک زن پارتی در کشور عراق کشف شده است،  چون هر دو لنگه این گوشواره موجود می باشند،  ارزش و زیبایی این اثر را می افزاید.  در قسمت سه تیکه میانی این گوشواره طلا،  سنگ های قیمتی تقریبا به شکل قلب عشاق امروزی می باشد،  و در موزه موصل کشور عراق نگهداری می شود.

 

نظر بدهید