گردنبند هخامنشی

گردنبند هخامنشی

.

دوشنبه 13 فروردین 1397
6797

 گردن بند هخامنشی

 گردن بند هخامنشی با نگینی از یک مهر سنگ اپال، موزه میهو ژاپن

 

 

 

نظر بدهید