گردنبند اشکانی

گردنبند اشکانی

.

دوشنبه 13 فروردین 1397
6476

گردنبند اشکانی

 گردنبند تمام طلای گرانبها با ضخامت و وزنی بالا مربوط به عهد اشکانیان،  که با سنگ های قیمتی کبود مزین شده است، نمونه همین گردنبند یک عدد دیگر وجود دارد،  دقیقا با همین شکل و ساختار با این تفاوت،  که در آن روی سنگ های قیمتی آن تصویر شاپور دوم ذوالاکتاف پادشاه مقتدر ساسانی نقش شده است.  این نشان میدهد که این گنجینه گرانبهای اشکانی،  پس از این امپراطوری به ساسانیان به ارث رسیده،  و ساسانیان همواره به این هنر ارج نهاده،  و از روی این گردنبد قیمتی یکی دیگر را ساخته اند.

بسیار بسیار جای شکرش باقیست،   که هم اکنون هر دوی این گردنبند های اشکانی و ساسانی در کشور عزیزمان ایران نگهداری میشوند.  محل نگاهداری:  ایران، تهران، مجموعه موزه رضا عباسی،  قدمت:  بیش از 1800سال.

 

نظر بدهید