پارچ سیمین

پارچ سیمین

.

چهارشنبه 22 فروردین 1397
6361

پارچ سیمین و زراندود آناهیتا

اغلب ظروف نقره ای مربوط به اواخر دوره ساسانی، خصوصا پارچ ها و بطری ها مزین به نقوشی از الهه های باستانی و ایرانی است که نشان دهنده تصویری از آن ها در جشن و ضیافتی به خصوص است. وجود این تصاویر بر روی ظروف گواهی بر ادامه دار بودن تأثیر تصورات یونانی در ارتباط با خدای شراب یونانی ها، دایناسوس است. 

بر روی این پارچ و دور تا دور آن، چهار طاق پوشیده از  گل به چشم می خورد. گل های طاق ۱۲ پَر دارند و خود طاق گل بر روی پایه هایی کوتاه قرار دارد. در زیر طاق های گل نیز الهه آناهیتا ایستاده است. آناهیتا ایزدبانوی آب ها و پیکره ای هندو ایرانی است که اغلب با نمادهایی چون شفا، خرد و باروری همراه است. در یکی از دستانِ این ۴ پیکره آناهیتا، یک جام و در دست دیگرش به ترتیب یک گل قلبی شکل، یک خوشه انگور و برگش و یک ظرف به چشم می خورد. در زیر یکی از طاق ها چندین پرنده به چشم می خورد که در حال نوک زدن به میوه ها هستند و در زیر یکی دیگر از طاق ها که در تصویر هم موجود است، شمایل پلنگ کوچکی دیده می شود که در حال نوشیدن آب از پارچ کوچکی است. 

اطلاعات دقیقی از کاربرد و ارتباط نقوش آناهیتا بر روی این پارچ نیست، اما گمان می رود که کارکرد پارچ، ظرفی برا حمل شراب و نوشیدنی های سکر آور به هنگام جشن ها و میهمانی های درباری بوده است. 

امروزه این پارچ سیمین و زراندود آناهیتا در گالری ۴۰۵، موزه متروپولیتن خیابان فیفث آونو نگه داری می شود. 

 

دوره تاریخی: ساسانیان 

زمان ساخت: قرن شش و هفت میلادی

جنس: سیمین با رویه زر

ابعاد: ارتفاع: ۳۴ سانتی متر

محل کشف: شمال غربی ایران، منطقه کاسپین

محل نگهداری: موزه متروپولیتن، نیویورک

 

نظر بدهید