چراغ روغن‌سوز سرامیک

چراغ روغن‌سوز سرامیک

.

چهارشنبه 22 فروردین 1397
6792

چراغ روغن‌سوز سرامیک

یکی از آثار باستانی متعلق به دوران اشکانیان است که در خوزستان نیایش‌گاه برد نشانده کشف شده‌است. این چراغ روغن‌سوز سرامیکی در موزه ملی ایران بخش موزه ایران باستان نگهداری می‌شود.

 

نظر بدهید