ظرف سنگی

ظرف سنگی

.

چهارشنبه 22 فروردین 1397
6545

ظرف سنگی 2500 ساله از دوره هخامنشی

ظرف سنگی 2500 ساله از دوره هخامنشی،  که در تخت جمشید کشف شده است،  این ظرف اکنون در موزه تخت جمشید قرار دارد

 

نظر بدهید