پیکره داریوش هخامنشی

پیکره داریوش هخامنشی

.

چهارشنبه 22 فروردین 1397
6545

پیکره داریوش هخامنشی

می دانیم که در دوره هخامنشی، قلمرو ایران بسیار گسترده شد و مصر یکی از ساتراپ های ایران محسوب می شد. 

داریوش هخانشی فرمان حفر کانال سوئز را صادر کرد و پس ساخت آن به مصر رفته و آنجا را تصرف کرد. به فرمان داریوش، تندیسی از وی ساخته و در معبد " آتوم" در "هلیپوس" مصر قرار دادند.

سال ها پس از ساخت مجسمه، مصریان یورش کرده و خشایار شاه بر آن ها غلبه کرد و مجسمه داریوش را با خود به ایران آورد و پیکره در کنار دروازه ی ورودی کاخ سلطنتی شوش قرار گرفت.

در هنگام حمله اسکندر، سربازان مقدونی به پیکره داریوش حمله کردند؛ اما به خاطر سنگین بودن مجسمه نتوانستند لطمه جدی به آن وارد سازند. 

باستان شناسان فرانسوی به سرپرستی " ژان پرو " در سال ۱۳۵۰ در شوش به حفاری پرداختند و در کنار دروازه ورودی کاخ آپادانا، مجسمه ای بی سر با پوشش شاهان هخامنشی را یافتند.

روی مجسمه در سمت راست کتیبه هایی به خط "میخی" به سه زبان "باستان"، "ایلامی" و "اکدی" و در سمت چپ کتیبه ای به خط هیروگلیف دیده می شود. شاه در ین پیکره یک دستش را برسینه و دیگری را مشت کرده است. مجسمه برروی پایه ای قرار دارد و برروی آن ۲۴ ملت مختلف و نیز خدایان مصری در حال گره زدن گل های لوتوس و پاپیروس به نشان اتحاد مصر علیا و سفلی  به تصویر در آمده اند. 

" فرانسوا والا " باستان شناس، توانست کتیبه هیروگلیف را بخواند و به ماهیت مجسمه یعنی "داریوش هخامنشی" و سازنندگان آن ( مصری ها ) پی ببرد.

براساس آزمایشات انجام شده سنگ مجسمه متعلق به معدنی در جنوب مصر است.

متن کتیبه ی پیکره روایت می کند که:

"خدای بزرگی است اهورامزدا او که زمین را آفرید، که آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید و داریوش را شاه کرد.

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه این سرزمین پهناور، پسر و.یشتاسب هخامنشی، این تندیس به  دستور داریوش شاه در مصر ساخته شد تا هرکه در آینده این را ببیند، بداند که مرد پارسی بر مصر فرمان میراند."

 

قدمت: دوره هخامنشی

ابعاد: بلندی ۲متر و ۳۶ سانتی متر

محل کشف :  در نزدیکی ورودی کاخ آپادانا- شوش

محل نگهداری: موزه ایران باستان

 

 

نظر بدهید